PERSONVERNOPPPLYSNINGER MYRLAND KRAN OG TRANSPORT AS

Når du benytter deg av vår nettside eller er i kontakt med oss gjennom tjenester og salg og i andre sammenhenger,
behandler vi personopplysninger om deg.

Myrland Kran og Transport AS (MKT) er behandlingsansvarlig for opplysninger vi registrerer om deg.
Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger. espen [a] myrlandkran.no – Tlf 452 00 231

Hvilke opplysninger har vi om deg og hvorfor trenger vi disse?
Vi trenger dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvilke tjenester du benytter hos oss.

Kontakt og oppfølging av kunder
MKT behandler navn, e-postadresse, telefon nummer, firma?lhørighet og personopplysninger som følge av henvendelser og tjenester Behandlingen skjer på grunnlag av ordrebekreftelse gjort via Epost. Som kunde vil du motta informasjon og relevant markedsføring via mail, til dette trenger vi din e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ordrebekreftelse gjort via Epost.

Henvendelser fra andre
For personer som ikke er kunde hos MKT, kan vi motta navn, e-postadresse, telefon nummer og eventuelle
personopplysninger som følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Nettsider
Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å iden?fisere deg som enkeltperson.

Utlevering av personopplysninger til andre:
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.
Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

MKT AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.
I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes eller anonymiseres når avtalen og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettgheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og rette innsigelse mot behandlingen. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende e-post til espen [a] myrlandkran.no Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og innen angitte frister i personopplysningsloven.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter
bryter personvernlovgivningen, setter vi pris på din tilbakemelding.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger,
kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg
oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon all det finnes lett tilgjengelig på vår nettside.