Transport og andre tjenester

Maskintransport
Vi tilbyr maskintransport med våre spesialbiler for både private og bedriftskunder. For å kunne ivareta dine behov best mulig, skreddersyr vi maskintransport etter de faktorene du mener er viktige.

Lasting og montering
Vi kan laste og montere alt ifra master, elementhus, båter, spikertelt campingvogner og mye mer.

Lagring/Lasting
Vi driver med av og på lasting, omlastning, lagring både ute og inne samt kortidslagring og langtidslagring. ta kontakt for mer informasjon.

Transport
Vi henter og bringer alt av materiell som vi leier ut til våre kunder. Prisene vil variere etter avtale.

Omlasting
Vi har lang kompetanse og erfaring med lasting og lossing av det som skal transporteres.Vi påser at hele prosessen utføres på en trygg og forsvarlig måte, og at våre kranbiler og hengere alltid er tilpasset det transportoppdraget som skal utføres.